Etkinlik Yönetimi

Bizi biz yapan değerlerimizdir

Formu doldurun sizi arayalım!
+90 (232)446 44 00

Yaratıcı organizasyonlarla 
hedeflenen başarı

Kurumunuz pek çok farklı amaçla toplantı düzenlemeyi gerekli görebilir. 
Boyutu, içeriği, süresi ve hedefi ne olursa olsun başarılı sonuçlarını 
görebileceğiniz etkinliklerde sizinle birlikteyiz.

  • Yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri ve organizasyonu
  • Kurumsal eğitim ve motivasyon toplantıları
  • Bayi Toplantıları
  • Ürün Lansmanları
  • Seminerler ve Paneller

Çittur toplantı ve organizasyon 
hizmetlerinin başarısı,

  • Uzun yıllara yayılan tecrübemize,
  • Planlama ve satın alma süreçlerindeki etkinliğimize,
  • Teknolojiyi kullanan yaratıcı çözümlerimize,
  • İşbirliği yaptığımız uluslararası organizasyonların gücü ve hizmet ağımıza, dayanır.